برچسب: سیاست و اجتماع

4 ماه قبل - 101 بازدید

شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش اندیشه‌ی نوین زنان افغانستان» در ولایت تخار تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار مشارکت کامل و برخورداری از حقوق برابر در همه‌ی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی شدند. زنان معترض با برگزاری تجمع اعتراضی در مکان سربسته بر ادامه‌ی اعتراض‌های‌شان در برابر فرمان‌های محدودکننده‌ی حکومت سرپرست تاکید کردند. آنان از از همه‌ی مردان و زنان خواستند که از اعتراض‌ها و خواست‌های زنان معترض در افغانستان حمایت کنند. این زنان معترض با قدردانی از مبارزه‌ی و ایستادگی زنان در برابر حکومت سرپرست خواستار آزادی منیژه صدیقی، زن معترض و فعال حقوق زن از زندان شدند. منیژه‌ صدیقی در ماه اکتبر سال گذشته توسط استخبارات حکومت فعلی از کابل بازداشت شد. شماری از فعالان حقوق زن تایید کردند که منیژه صدیقی از سوی حکومت فعلی به یک‌ونیم سال زندان محکوم شده است. باید گفت که حکومت فعلی پس از حاکمیت مجدد بر افغانستان، با صدور بیش از ۵۰ فرمان زنان و دختران را محدود و آزادی‌های اساسی آنان را سلب کرده است. در واکنش به این محدودیت‌ها، زنان و دختران به خیابان آمده و در برابر فرمان‌های محدودکننده اعتراض کردند.

ادامه مطلب